- kocha, lubi, szanuje, nie chce, nie dba, żartuje...
- loves, likes, respects, doesn't want to, doesn't care, jokes...

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz